Narodziny Rzymu, czyli wierne odtworzenie pogańskiego święta Rzymu związanego z wytyczeniem pierwszych granic rzymskiego grodu. Zgodnie z rzymską legendą Romulus oficjalnie ogłosił powstanie miasta właśnie 21 IV 753 r.p.n.e.Świętowanie narodzin miasta Rzym, stanowiło element propagandy politycznej...